ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳԾՈՎ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ազիզգյուլ Ռաֆիկի Օհանջանյան