ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳԾՈՎ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ազիզգյուլ Ռաֆիկի Օհանջանյան

                  ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ    ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ազիզգյուլ  Ռաֆիկի  Օհանջանյան.  ծնված 1954թ. ՀՀ Սյունիքի մարզի   Շինուհայր գյուղում:                                                                                                   Ազիզգյուլ    Օհանջանյանը 1976թ. ավարտել է    Գորիսի մանկավարժական ուսումնարանը, իսկ 1992թ. Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտը՝ ստանալով տարրական դա-սարանների ուսուցչի որակավորում:Արդեն    40  տարի  է   աշխատում  է  Շինուհայրի  միջ-նակարգ   դպրոցում՝  որպես  դասվար: 1994թ. համա-տեղելով   տնօրենի ուսումնական աշ-խատանքների գծով տեղակալի և դասվարի գործունեությունը՝ աշխատանքները  ծավալելով   ավանդականի   և    նորագույն  մանկավարժության   համադրմամբ՝    Ա.  Օհանջանյանը  հասնում  է  ցանկալի   արդյունքների,  որը,  սակայն  չի   համարում  վերջնակետ: Սկսած 1984թ.  մասնակցել   է    բազմաթիվ  վերապատրաստումների,  ստացել հավաստագրեր,  վկայականներ: 2006թ. մասնակցել է <<Կրթության որակ և համապատասխանություն>>  ծրագրի շրջանակներում դասընթացին և ստացել   դասվարներ  վերապատրաստողի վկա-յական: Նույն թվականին Շինուհայրի Դպրոց-կենտրոնում բարձր մակարդակով  անց է կացրել  Շինուհայրի  քլաստերում  ընդգրկված  դպրոցների  դասվարների  /32 դաս-վար / 7-օրյա վերապատրաստում,2008-ին՝ ևս մեկ վերապատրաստում / 3-օրյա /:  Աշխատասիրության,  գործին  նվիրվածության  լավագույն  օրինակ  է  ծառայում  դպրոցի   ողջ  կոլեկտիվի  համար: Սեր   և  հարգանք  է   վայելում   աշակերտների,   ծնողների,  կոլեկտիվի,համայնքաբնակների   շրջանում:   Շատ  է  սիրում  երեխանե-րին,իր աշխատանքը:Ամենօրյա պատրաստվածությունը  Ա. Օհանջանյանի համար պարտադիր պայման է, որով և մյուսների համար օրինակ է ծառայում: Նրա  կատա-րած   աշխատանքները  անուշադրության չեն մատնվել. նա  արժանացել է պատվո-գրերի,իսկ 2013թ.   արժանացել  է ՀՀ Սյունիքի    մարզպետի   ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԳՐԻՆ:  2015թ. արժանացել է դասվարների որակավորման  1-ին տարակարգի:

Ընկերասեր  է, բարի, օժտված  հումորի  մեծ    զգացումով: