«Մաքուր Հայաստան»

14.04.2018թ. -ին տեղի ունեցավ «Մաքուր Հայաստան» ծրագրի շրջանակներում համապետական հերթական շաբաթօրյակը, որին ակտիվորեն մասնակցեց նաև Շինուհայրի միջնակարգ դպրոցը: Նախօրոք կազմված ծրագրին համապատասխան, 4-12-րդ դասարանների աշակերտները իրենց դասղեկների հետ միասին, տարածքների պատասխանատուների գլխավորությամբիրենց անմնացորդ և նվիրված աշխատանքի շնորհիվ մաքրեցին դպրոցի և հուշարձանի ու մայրուղու՝ իրենց հատկացված տարածքները:  Կատարած աշխատանքները բարձր գնահատվեց տնօրինության կողմից, և բոլոր մասնակիցներն ու դասղեկները որպես խրախուսանք՝  արժանացան տնօրենի «շնորհակալությանը»: