Միջոցառումների հաշվետվություն

15.03.18թ. — 21.03.2018թ. մայիսյան հերոսամարտերին նվիրված միջոցառման հաշվետվություն:
100 ամյակ