2018թ.

Հրաման 1            Հրաման 11                  Հրաման 21                  Հրաման 31             Հրաման 41              Հրաման 52             Հրաման 62

Հրաման 2            Հրաման 12                 Հրաման 22                 Հրաման 32             Հրաման 42             Հրաման 53             Հրաման 62-Ա1

Հրաման 3             Հրաման 13                Հրաման 23                Հրաման 33               Հրաման 44            Հրաման 54              Հրաման 63

Հրաման 4             Հրաման 14                Հրաման 24                Հրաման 34              Հրաման 45             Հրաման 55              Հրաման 64

Հրաման 5             Հրաման 15                Հրաման 25                Հրաման 35              Հրաման 46              Հրաման 56              Հրաման 64-Լ1.docx

Հրաման 6             Հրաման 16                Հրաման 26               Հրաման 36               Հրաման 47              Հրաման 57              Հրաման 65

Հրաման 7             Հրաման 17                Հրաման 27                 Հրաման 37              Հրաման 48             Հրաման 58             Հրաման 66

Հրաման 8            Հրաման 18                 Հրաման 28                Հրաման 38              Հրաման 49             Հրաման 59             Հրաման 67

Հրաման 9             Հրաման 19                Հրաման 29                Հրաման 39              Հրաման 50             Հրաման 60             Հրաման 68

Հրաման 10           Հրաման 20              Հրաման 30                Հրաման 40                Հրաման 51              Հրաման 61              Հրաման 69-Ա

 

Հրաման 69-լ

Հրաման 70-ա 1

Հրաման 70-Ա

Հրաման 71-Ա

Հրաման 72-Լ 1

Հրաման 72-Լ

Հրաման 73-Լ

Հրաման 74-Ա

Հրաման 75-Ա